Op 07-08-2018 heeft de Rechtbank Den Haag bepaald dat de alcoholvrije dranken met de naam JOHN LEMON en ON LEMON - JOHN IS ON een schending vormen van het merkenrecht John Lennon en John Lemon mevrouw Yoko Ono Lennon. Wij zullen de genoemde producten niet langer aanbieden.

JOHN LEMON ROBERT ORSZULAK
40-246 Katowice, ul. Porcelanowa 23
40-246 Katowice, Str. Porcelanowa 23

 

uzyskało wsparcie z
obtained a support in

 

PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA
Operational Programme – Innovative Economy

 

w ramach działania
under the project

 

6.1 Paszport do Eksportu
Passport to Exports Measure 6.1 OP IE

 

na Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie John Lemon Robert Orszulak
of Implementation of the Export Development Plan for John Lemon Robert Orszulak

 

Projekt współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej
Project co-financed with European Union funds

 

Wartość projektu 543 036,29 PLN. Wartość wkładu finansowego 407 902,22 PLN.
The project value 543 036,29 PLN. The value of a financial contribution 407 902,22 PLN.

 

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Inwestujemy w Waszą przyszłość
European Funds – for the development of innovative economy
Investing in your future